Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Prasa hydrauliczna do obróbki plastycznej metali miękkich. Opisano konstrukcję laboratoryjnej prasy hydraulicznej do modelowania fizycznego zróżnicowanych operacji obróbki plastycznej stopów miękkich metali nieżelaznych. Przedstawiono budowę i działanie zastosowanego w prasie elektrohydraulicznego układu load sensing i układu pomiarowo-sterującego.

Nowe konstrukcje zaworów przelewowych stosowanych w hydraulice górniczej. Opisano budowę i zasadę działania nowych konstrukcji zaworów przelewowych DN10 i DN12, stosowanych w blokach zaworowych układów odpornościowych zmechanizowanych obudów górniczych. Wskazano na wpływ głównych wymiarów elementów zaworów na charakterystykę ich pracy. Podano wyniki symulacji przepływu medium w zaworach i charakterystyki ich pracy.

Hydraulic press for plastic working of soft metals. This paper presents a laboratory hydraulic press for physical modeling of various operations of non-ferrous alloys plastic working. The paper describes structure and working principle of the electrohydraulic Load Sensing system applied in the press as well as measurement and control system.

New design of the relief valves for mining applications. The design and the operation of new relief valves DN10 and DN12 for manifolds in the roof supports have been described. An influence of main valve dimensions on the operation characteristics was mentioned. Simulation results of the inner flow were presented.

Hydraulische Presse für plastisches Umformen der Nichteisenmetalle. Es wurde Konstruktion einer hydraulischen Laborpresse für Modelerfassung von verschiedenen Verfahren der plastischen Metallverarbeitung der Nichteisenmetallen beschrieben. Das elektrohydraulische Load Sensing Steuerungssystem und Datenverarbeitungssystem wurden vorgestellt.

Neue Baulösung der Druckbegrenzungsventile für Bergwerkanwendungen. Es wurden die Bau- und Arbeitsweise der neuen Druckbegrenzungsventile DN10 und DN12 dargestellt, die in den Steuerblöcken der Strebausbauen verwendet werden. Der Einfluss von wichtigen Abmessungen der Ventile auf Arbeitskennlinien wurde gezeigt, wie auch die Simulationsergebnisse des inneren Durchflusses.

Reklama w HiP 1-6/2017

© 2015 Hydraulika i Pneumatyka, design: wosiak.pl