Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

System awaryjnego rozładunku na produktowcach i chemikaliowcach. Opisano system awaryjnego rozładunku zbiornika ładunkowego standardowo wykorzystywany na współczesnych produktowcach i chemikaliowcach. Przedstawiono konstrukcję przenośnej pompy ładunkowej z napędem hydraulicznym. Pokazano sposób zasilania pompy z wykorzystaniem istniejącego na pokładzie hydraulicznego układu centralnego zasilania. Wskazano na zalety tego rozwiązania, wskazując na przystosowanie do pracy w strefie niebezpiecznej, zagrożonej wybuchami.

Łożyska serwohydrostatyczne – tulejowe i membranowe. Opisano wybrane konstrukcje łożysk serwohydrostatycznych. Zaprezentowano zależności matematyczne tworzące ich modele obliczeniowe, niezbędne do projektowania. Obliczenia przykładowego rozwiązania przedstawiono na wykresach pozwalających na wybór optymalnych wartości parametrów konstrukcyjnych.

The emergency unloading system of cargo tank on modern product and chemical tanker. The emergency unloading system of cargo tank standard used on modern product and chemical tankers has been presented in the paper. Design of portable cargo pump with hydraulic drive has been described. Supply way with use of existing on ship board hydraulic central loading system has been shown as well as advantages of presented solution, especially it can be used in hazardous areas including explosive atmosphere.

Servo hydrostatic bearings – sleeve and membrane. The publication presents selected constructions of servo hydrostatic bearings. It presents mathematical relations which form its calculation models, necessary for project. Calculations of sample solution have been presented in graphs that allow for selection of optimal values of the design parameters.

Notfall-System für das Entladen auf Produkten- und Chemikalientanker. Das in Tanker verwendete Notfall-System für das Entladen wurde präsentiert. Der Aufbau von den tragbaren Ladepumpen mit hydraulischem Antrieb wurde dargestellt. Die Leistung der Pumpe von den Zentralenleistungssystem auf den Tanker wurde gezeigt. Vorteile der vorgestellten Lösung werden diskutiert, insbesondre die Einsatzmöglichkeit in explosionsgefährdeten Bereichen.

Servo hydrostatische Lager – Hülse und Membran. Die ausgewählte Aufbau von den servo hydrostatischen Lagern wurde beschrieben. Die mathematischen Beziehungen von Lagern, die ihre Rechenmodelle zu erstellen, sind für Konstruieren notwendig. Die Berechnung des Beispiels wurde in den Diagrammen dargestellt, die die Auswahl der optimalen Werte der Konstruktionsparameter ermöglichen.

Reklama w HiP 1-6/2017

© 2015 Hydraulika i Pneumatyka, design: wosiak.pl