Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wpływ nacisku jednostkowego na współczynnik tarcia statycznego wybranych elastomerów po aluminium. Przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia statycznego par trących elastomer-aluminium w warunkach tarcia mieszanego w wodzie. Do badań tribologicznych wybrano materiał termoplastyczny (PUR D44) i gumy na bazie kauczuków (NBR, EPDM, SI). Współczynnik tarcia statycznego materiałów początkowo zwiększał się ze wzrostem nacisku jednostkowego, ale dalszy nacisk powodował zmniejszenie współczynnika tarcia.

Wyznaczenie parametrów reologicznych smarów do uszczelnień bezstykowych. Opisane badania dotyczyły wyznaczania krzywej płynięcia czterech gatunków nowych smarów i dopasowania wybranych trzech modeli matematycznych do uzyskanych wyników zachowania reologicznego smarów. Wyniki posłużą do dalszych badań zachowania smaru w szczelinie uszczelnienia bezstykowego i opracowania sposobów zapobiegania zjawisku jego rozwarstwiania i wycieku.

Effect of contact pressure on the coefficient of static friction of selected elastomers on aluminium. The static friction investigations of sliding couples (elastomer on aluminium) in water have been presented in the paper. The selected polymeric materials for tribological investigations were made of thermoplastic material (PUR D44) or rubbers (NBR, EPDM, SI). The coefficient of static friction for tested materials initially increased with the increase of contact pressure. Further increasing of the pressure resulted in a decrease of the coefficient of friction.

Determination of rheological parameters of lubricants for non-contact seals. Presented study was conducted to determine the flow curve of four types of new generation greases and to approximate of three mathematical models that describe their rheological behavior. These results are required for further study of grease behavior inside the gap of the contactless seal and for develop of possible ways to prevent the phenomenon of delamination and leakage.

Einfluss von Druck auf den statischen Reibungskoeffizient zwischen Elastomer und Aluminium. Die Ergebnisse von Untersuchungen des statischen Reibungskoeffizients in Reibpaaren Elastomer und Aluminium unter Bedingungen der Mischreibung im Wasser wurden dargestellt. Zu den tribologischen Untersuchungen wurden thermoplastischem Material (PUR D44) und Gummi-basierte (NBR, EPDM, SI) ausgewählt. Reibungskoeffizient getesteten Materialien erhöht erst mit steigendem Druck und zunächst weitere Steigung des Drucks führte zu verringerten Reibungskoeffizienten.

Bestimmung rheologischer Parameter von Schmierstoffen zur berührungslosen Dichtungen. Die vorliegende Forschung konzentrierten auf die Bestimmung der Fließkurve von vier neuen Schmiermitteln und auf die Einpassung der gewählten drei mathematische Modelle zu den Ergebnissen des rheologischen Verhaltens von Schmierstoffen. Die Ergebnisse werden verwendet, um das Verhalten vom Schmierstoff im Dichtspalte der berührungslosen Dichtung weiter zu studieren wie auch um Methoden für Verhindern vom Phänomen der Ablösung und Auslaufen zu entwickeln.

Reklama w HiP 1-6/2017

© 2015 Hydraulika i Pneumatyka, design: wosiak.pl