Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sześcionożny robot kroczący z uniwersalnym sterownikiem serwomechanizmu. Zaprezentowano sześcionożny robot mobilny z zaimplementowanym autorskim sterowaniem serwomechanizmami modelarskimi. Opisano projekt i podstawowe elementy wykonanego sterownika opartego na mikrokontrolerze PIC12F1840. Zweryfikowano poprawność działania układu programując wybrane algorytmy chodu.

Sprawność energetyczna napędu hydrostatycznego. Wskazano na znaczenie zagadnień związanych ze sprawnością energetyczną, jako istotnych dla poprawy funkcjonalności i jakości technicznej hydrostatycznych układów napędowych. Przedstawiono sprawność energetyczną różnych rodzajów układów. Opisano charakter badań układów hydrostatycznych i metody laboratoryjne stosowane do określania i oceny ich sprawności energetycznych.

Walking hexapod robot with the controller of servomotors. This article presents project of the hexapod walking robot with the controller of servomotors used in robots constructions and dedicated control system. The design and basic components of the system based on the PIC12F1840 microcontroller have been described. The operation of the system has been verified by programming selected algorithms of robot’s movement.

The energy efficiency of the hydrostatic drive. Issues related to energy efficiency are important to improve the functionality and the quality of hydrostatic drive systems. Efficiency of various hydraulic systems has been discussed. Authors described the nature of testing of hydrostatic systems and laboratory methods used to determine and to assess their energy efficiency.

Sechsbeinige Laufroboter mit einem Servoregler des Servomotors. Es wurde ein sechsbeiniger Laufroboter mit einem Servoregler mit implementierter Steuerung präsentiert. Die Konstruktion und die Basiskomponenten der auf PIC12F1840 Mikrocontroller basierte Regler wurde beschrieben. Die Verifikation des Betriebes wurde mit Programmierung den ausgewählten Algorithmen des Ganges durchgeführt.

Der energetische Wirkungsgrad des hydrostatischen Antriebs. Die Bedeutung von mit der Energieeffizienz Problemen, als wesentliche Voraussetzung für die Verbesserung der Funktionalität und technische Qualität der hydrostatischen Antriebssystemen, wurde aufgezeigt. Die Energieeffizienz der verschiedenen Systeme wurde gezeigt. Die Testen und Labormethoden zu ermitteln und zu beurteilen Energieeffizienz der hydrostatischen Antrieben wurden beschrieben.

Reklama w HiP 1-6/2017

© 2015 Hydraulika i Pneumatyka, design: wosiak.pl