Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyznaczanie czasu i ciśnienia napełniania i opróżniania zbiornika pneumatycznego. Wskazano na stosowanie do dokładnego pomiaru charakterystyk przepływowych elementów pneumatycznych metod pośrednich, polegających na mierzeniu parametrów sprężonego powietrza podczas napełniania lub opróżniania zbiornika pneumatycznego o stałej ob jętości. Opisano metodę wykorzystaną do określania czasu i zmiany ciśnienia podczas adiabatycznego i izotermicznego procesu napełniania i opróżniania zbiornika pneumatycznego, podkreślając uwzględnienie przepływu krytycznego i podkrytycznego w zwężkach o znanych parametrach na wlocie i wylocie zbiornika pneumatycznego.

Zmiany stopnia szczelności złącza kołnierzowego poddanego okresowozmiennym drganiom. Przedstawiono wyniki badań zmian szczelności złącza kołnierzowego poddanego okresowozmiennej amplitudzie drgań. Za kryterium trwałości uszczelnienia przyjęto okres, po którym wyciek wzrasta o rząd wielkości. Przedstawiono graniczną liczbę cykli drgań, po której następuje zasadnicza zmiana szczelności dotycząca różnych grubości uszczelnień. Podano wyniki badań zależności zmiany wycieku i amplitudy odkształcenia złącza.

Pneumatyczny silnik łopatkowy z elementami z tworzyw sztucznych – badania. Przedstawiono kryteria doboru tworzyw sztucznych na elementy silnika pneumatycznego. Omówiono zagadnienia związane z produkcją i eksploatacją podzespołów z tworzyw sztucznych. Zaprezentowano wyniki prób ruchowych silnika pneumatycznego z tego typu elementami. Wskazano na możliwości weryfikacji założeń projektowych i możliwości stosowania tworzyw sztucznych w budowie silnika pneumatycznego.

Wysokociśnieniowe uszczelnienia ruchu obrotowego wału hydraulicznych maszyn wyporowych. Przedstawiono wyniki badań, na podstawie których wytypowano węzeł uszczelniający wał silnika hydraulicznego o najwyższej trwałościu przy smarowaniu wodą. Opisano metodykę badań i podano parametry pracy uszczelnienia podczas badań. Opisano także nowatorskie urządzenie wykorzystane do pomiarów wszystkich parametrów węzła uszczelniającego.

Reklama w HiP 1-6/2017

© 2015 Hydraulika i Pneumatyka, design: wosiak.pl