Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Problemy eksploatacyjne elektrowrzecion szlifierskich z łożyskami gazowymi. W artykule omówiono problemy eksploatacyjne, jakie pojawiły się podczas wykonywania ekspertyz niesprawnych elektrowrzecion. Ustalono główne przyczyny niesprawności układów łożyskowych. Analizowano wpływ chłodzenie silnika elektrycznego na odkształcenia cieplne elementów łożysk aerostatycznych. Przedstawiono działania zmierzające do eliminacji niesprawności układów wrzecionowo-łożyskowych.

Słowa kluczowe: elektrowrzeciona, łożyska aerostatyczne, odkształcenia cieplne

Aventics Pneumobile – idea zawodów, konstrukcje inżynierskie, wyzwania. Przedstawiono ideę zawodów pojazdów pneumatycznych organizowanych przez firmę Aventics Rexroth Pneumatics. Dokonano analizy konstrukcji pojazdów pneumatycznych, jakie brały udział w edycji 2015. Omówiono zagadnienia, które powinny być uwzględniane przy tworzenia projektu na potrzeby zawodów. Wskazano obszary, na których można optymalizować konstrukcję własnych pojazdów.

Słowa kluczowe: pojazd pneumatyczny, budowa pojazdu, optymalizacja rozwiązania konstrukcyjnego

Operating problems of electrospindles with aerostatic bearings. In the paper, the operation problems dealt with during expertise works on the faulty electrospindles with gas bearings are described. The main causes of the bearing systems malfunction were identified. The impact of the electric motor cooling system on thermal deformation of the aerostatic bearings elements was analyzed. Steps to eliminate malfunction of the electrospindles were defined and presented in the paper.

Keywords: electrospindles, aerostatic bearings, thermal deformation

Aventic pneumobile – idea of the competition, engineering design, challenges. The idea of the pneumatic vehicles competition organized by Aventics Rexroth Pneumatics has been presented. An analysis of the design of the pneumatic vehicles which participated in the 2015 edition of the competition was carried out. In the paper, the essential issues concerning the design problems while preparing a new project for the competition are discussed. Moreover, the areas where the designs of the pneumatic vehicles can be optimized have been defined.

Keywords: pneumatic vehicle, vehicle design, design optimization

Verwendungsprobleme der Elektrospindel mit aerostatischen Lagers. Im Papier wurden Verwendungsprobleme besprochen, die bei der Ausführung der Expertisen von fehlerhaften Elektrospindeln auftraten. Die Hauptursachen für die Fehlfunktion der Lagersysteme wurden festgestellt. Der Einfluss von der Kühlung der elektrischen Motorelemente auf thermische Verformung aerostatischen Lagers wurde analysiert. Die Maßnahmen für Elimination von Fehlern in Spindel-Lager Systemen wurden präsentiert.

Stichworte: Elektrospindel, aerostatische Lagers, thermische Verformung

Aventics Pneumobile – Wettbewerbsidee, Maschinenbau, Herausforderungen. Die Idee des von Aventics Rexroth Pneumatics organisierten Wettbewerbs der pneumatischen Fahrzeugen wurde dargestellt. Eine Analyse der Konstruktion von Fahrzeugen, die an der Ausgabe des Wettbewerbs in 2015 teilgenommen haben, wurde durchgeführt. Die Probleme, die bei der Projektierung der Konstruktionen für den Wettbewerb berücksichtigt werden sollen, wurden besprochen. Es wurde auf die Bereiche, auf denen die Fahrzeugkonstruktion optimaliesiert werden kann, hingewiesen.

Stichworte: pneumatisches Fahrzeug, Fahrzeugdesign, Designoptimierung

Reklama w HiP 1-6/2017

© 2015 Hydraulika i Pneumatyka, design: wosiak.pl