Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Badania numeryczne i eksperymentalne stanów przejściowych w układach hydraulicznych. Przedstawiono możliwość zastosowania wybranych metod czasowo-częstotliwościowej analizy sygnału pomiarowego, jako narzędzia do oceny stanu zużycia zespołu wirnika pompy wielotłoczkowej. Wykorzystano do tego celu zestawienia porównawcze gęstości widmowych mocy PSD, krótkoczasowych transformat Fouriera STFT i uogólnionego algorytmu Wigner-Vill WVD, które obliczono ze zmierzonych na korpusie pompy sygnałów wibracji, wyposażonej w sprawny oraz zużyty zespół wirnika.

Zawór przelewowy pośredniego działania sterowany stosem piezoelektrycznym. Opisano jedno z kilku opracowanych rozwiązań dwustopniowego zaworu przelewowego o działaniu proporcjonalnym, ze stosem piezoelektrycznym do sterowania zaworem wstępnym. Przedstawiono najciekawsze wyniki badań dotyczące zaworu wyposażonego w niskonapięciowy stos piezoelektryczny.

Numerical and experimental investigation of transients in hydraulic systems. A possibility of rotor unit wear detection of axial piston pump based on measurement signals time-frequency analysis in the present study is described. Spectral Power Density PSD, Short-time Fourier transform STFT and generalized Wigner-Vill algorithm WVD were used for this purpose. The axial piston pump with the swinging plate, in which the good and the worn rotor unit were mounted, has been tested.

Two-stage pressure relief valve controlled with a piezoelectric stack. In this article one of the few developed solutions of the proportional indirect pressure control valve, with a piezoelectric stack used to control the valve, has been presented. In this paper the most interesting results of the tests for the valve variant equipped with the low voltage piezoelectric stack have been presented.

Numerische und experimentelle Untersuchungen von Transienten in hydraulischen Systemen. Die Möglichkeit der Anwendung ausgewählter Methoden der Zeit-Frequenz-Analyse des Messsignals zur Beurteilung der Abnutzung von Rotorbaugruppe in Kolbenpumpe wurde bewerten. Vergleich des Leistungsspektrums Dichte PSD, kurzzeitig Fourier-Transformation STFT Algorithmus und der generalisierten Wigner-Vill WVD wurde durchgeführt. Die Ergebnisse von Schwingentesten des Pumpegehäuses mit der fähigen und nicht fähigen Rotorbaugruppe wurden dargestellt.

Vorgesteuert Druckbegrenzungsventil mit einem Piezostapel. Es wurde eine von mehreren Lösungen des vorgesteuerten Druckbegrenzungsventils beschrieben, das durch einen Piezostapel betätigt ist. Die interessantesten Erkenntnisse über das Ventil mit einem Niederspannung-Piezostapel wurden präsentiert.

Reklama w HiP 1-6/2017

© 2015 Hydraulika i Pneumatyka, design: wosiak.pl