Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 9 stycznia 2017 r. odszedł nasz kolega, przyjaciel i współpracownik dr inż. Henryk Chrostowski. Tego wybitnego dydaktyka i badacza układów i sterowań pływowych, a także znakomitego organizatora i propagatora wiedzy technicznej, bliscy i wszyscy, których spotkał na swojej drodze zawodowej i stowarzyszeniowej, pożegnali 14 stycznia 2017 r. na cmentarzu świętego Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Dr inż. Henryk Chrostowski urodził się 11 lutego 1945 r. w Makowiskach w woj. podlaskim. Dzieciństwo spędził już jednak we Wrocławiu, który stał się Jego ukochanym miastem. Tutaj również, w 1964 r. ukończył Technikum Mechaniczne przy Lotniczych Zakładach Naukowych, uzyskując tytuł technika mechanika, a w 1970 r. Wydział Mechaniczny na Politechnice Wrocławskiej, uzyskując tytuł mgr. inż. mechanika. Zaraz po studiach rozpoczął pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny w zespole kierowanym przez doc. dr. hab. inż. Ryszarda Rohatyńskiego, a w 1979 r., w efekcie zmian organizacyjnych już na Wydziale Mechanicznym w Zakładzie Modelowania Urządzeń Hydraulicznych obronił pod jego kierunkiem pracę doktorską. Pełnił liczne funkcje związane z organizacją dydaktyki w Politechnice. Był zastępcą Dyrektora Pionu Dydaktyki Politechniki Wrocławskiej (1989–1990), zastępcą Dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (1981–1987), prodziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej (1990–1996), pełnomocnikiem Dziekana ds. Rozwoju Wydziału Mechanicznego oraz Kierownikiem Zakładu Hydromechaniki Stosowanej, Układów Napędowych Maszyn i Robotów w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej.

chrostowski

Był urodzonym dydaktykiem. W pracy ze studentami opierał się na doświadczeniu i niezwykle szerokiej wiedzy z różnych dziedzin, którą przekazywał z ogromną pasją. Jako skuteczny i rzeczowy wykładowca pozostanie w pamięci pokoleń studentów Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkole Zawodowej im. Wittelona w Legnicy, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu we Wrocławiu, której był absolwentem, a także Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu w Krakowie, którą również zakładał.

W pracy naukowej odznaczał się wszechstronnością i otwartością na nowatorskie pomysły. Był dociekliwym naukowcem, który nie pozostawiał pytań bez odpowiedzi. W jego dorobku jako autora bądź współautora znajduje się 156 artykułów i referatów oraz 39 prac niepublikowanych. Stawiał na interdyscyplinarność jako ważny kierunek rozwoju nauki polskiej.

Za długoletnią i sumienną pracę został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej oraz wieloma nagrodami: Ministra Edukacji Narodowej, Senatu Politechniki Wrocławskiej, Rektora, Dziekana Wydziału Mechanicznego i Dyrektora Instytutu.
Dr inż. Henryk Chrostowski był aktywnym i zaangażowanym w pracę stowarzyszeniową członkiem Koła Zakładowego SIMP nr 19 w Politechnice Wrocławskiej oraz przez 40 lat członkiem Oddziału Sekcji Naukowo-Technicznej Hydrauliki i Pneumatyki we Wrocławiu. Od 1983 r. był członkiem Zarządu Oddziału Sekcji we Wrocławiu, a w latach 1983–1990 oraz 2006–2014 jego Wiceprezesem. W latach 1984–1990 był członkiem Zarządu Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego przy ZG SIMP, w której pełnił również funkcję Wiceprezesa (1987–2010), Sekretarza (1990–2010), Prezesa Zarządu Sekcji (od 2010).

Swoją działalnością stowarzyszeniową dr inż. Henryk Chrostowski w istotnym stopniu przyczynił się do integracji środowiska wrocławskich i ogólnopolskich badaczy napędów i sterowań hydraulicznych. Pełniąc funkcję członka, sekretarza naukowego oraz przewodniczącego komitetu organizacyjnego, czynnie uczestniczył w organizowanych cyklicznie od 44 lat przez sekcję i środowisko hydraulików wrocławskich naradach i konferencjach naukowo-technicznych, w tym również tych z udziałem zagranicznych gości. W tym miejscu należy dodać, że w latach 1999–2016 był Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jednego z najważniejszych forów specjalistów z dziedziny techniki płynowej w Polsce Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne”. Integrował przedstawicieli ośrodków naukowych i przemysłowych, włączając konferencję NiSHiP’2018 w program targów HaPeS czy prowadząc sesje naukowe w dolnośląskich zakładach przemysłowych.

Dr inż. Henryk Chrostowski był członkiem Rady Programowej czasopisma SIMP „Hydraulika i Pneumatyka”, aktywnie współpracował z redakcją czasopisma i publikował artykuły tematycznie związane z hydrauliką maszynową. Brał udział w opracowywaniu programów szkoleniowych z dziedziny napędów i sterowań hydraulicznych na poziomie kursów II i III stopnia, od 1972 r. organizowanych z inicjatywy wrocławskiego Oddziału Sekcji Hydrauliki i Pneumatyki przez Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu.

Nie można nie wspomnieć o zasługach dr. inż. Henryka Chrostowskiego w upowszechnianiu osiągnięć krajowego rynku w zakresie napędów i sterowań pływowych na arenie międzynarodowej poprzez włączenie do organizacji CETOP (European Oil Hydraulic & Pneumatic Committee) Korporacji Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych), do której powołania przyczynił się i którą kierował jako Prezes.

Dr inż. Henryk Chrostowski imponował nie tylko wiedzą inżynierską i wieloma osiągnięciami zawodowymi, ale i ogromną wiedzą z zakresu historii, muzyki, teatru, przyrody czy nauk społecznych. Wyróżniał się niezwykłą postawą, był zawsze otwarty na innych, oddany i chętny w niesieniu pomocy, serdeczny, życzliwy i przyjacielski – w każdym widział człowieka.

Tą drogą składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom śp. Henryka, który pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Władysław Burzyński, Zygmunt Domagała

Reklama w HiP 1-6/2017

© 2015 Hydraulika i Pneumatyka, design: wosiak.pl