Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Z wielkim żalem pożegnaliśmy dnia 08.07.2016 r zmarłego nagle prof. Zygmunta Kudźmę, wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Mechanicznego, a później Wydziału Techniczno-Inżynieryjnego Politechniki Wrocławskiej. Dr hab. inż. Zygmunt Kudźma, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej (ur. 12 maja 1947 r. w Człuchowie – zm. 6 lipca 2016 r. we Wrocławiu).

W 1972 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej został zatrudniony w Katedrze Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów Politechniki Szczecińskiej najpierw jako asystent stażysta, a następnie asystent i starszy asystent. W 1977 r. przeniósł się do Politechniki Wrocławskiej, gdzie pracował w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn początkowo ma etacie naukowo-badawczym, a od 1989 r. na etacie adiunkta naukowo-dydaktycznego. W 2012 r. przedstawił i obronił pracę habilitacyjną, zaś w 2016 został profesorem nadzwyczajnym PWr.

Obszar działalności naukowej prof. Zygmunta Kudźmy wiąże się z mechaniką płynów oraz zagadnieniami dotyczącymi właściwości statycznych i dynamicznych elementów i układów hydraulicznych, a w szczególności stanów dynamicznych zaworów hydraulicznych. Dużo uwagi poświęcał identyfikacji źródeł pulsacji ciśnienia w układach hydraulicznych i minimalizacji amplitud tej pulsacji. Swoje prace prowadził zawsze dwutorowo: na drodze teoretycznej i na drodze weryfikacji eksperymentalnej. Prowadził pionierskie prace z zakresu opracowania podstaw projektowania tłumików pulsacji ciśnienia (biernych, czynnych). Na potrzeby tych prac opracował uściślony model matematyczny tłumików pulsacji ciśnienia z wykorzystaniem teorii niestacjonarnych oporów tarcia w cieczy z wykorzystaniem funkcji lepkości. Wszystkie swoje prace teoretyczne, o ile pozwalały na to warunki laboratoryjne, weryfikował doświadczalnie. Niektóre z rozwiązań tłumików pulsacji ciśnienia znalazły zastosowanie w maszynach produkowanych seryjnie (ładowarki, żurawie samojezdne).

Przez wiele lat swojej aktywności zawodowej prof. Zygmunt Kudźma zajmował się zagadnieniami hydraulicznej linii długiej i zjawiskami falowymi, które w niej zachodzą. Miał znaczący wkład w rozwój techniki sterowania proporcjonalnego zaworów hydraulicznych. Był autorem oryginalnych prac teoretycznych – zawsze popartych doświadczeniami – nad metodami kształtowania procesów przejściowych układów hydrostatycznych, m.in. z wykorzystaniem algorytmów sterowania zaworami proporcjonalnym oraz z samodzielnie opracowanym zaworem rozruchowym. Wymienione obszary aktywności naukowej prof. Zygmunta Kudźmy znajdowały zastosowanie w rozwiązywaniu problemów wibroakustycznych w układach hydrostatycznych obiektów rzeczywistych. Do samego końca pozostawał bardzo aktywny zawodowo.

Wyniki swoich prac publikował w uznanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Był znanym i cenionym autorytetem z zakresu szeroko pojętej specjalności napędów i sterowań hydraulicznych. Był wychowawcą wielu pokoleń studentów, inżynierów i doktorantów.

Profesor Zygmunt Kudźma był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oraz ściśle współpracował z Redakcją czasopisma „Hydraulika i Pneumatyka”. Został odznaczony m.in.: Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej. Otrzymał nagrody: Rektora i Dziekana Wydziału Mechanicznego, Dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej.

Był osobą bardzo życzliwą i skromną, potrafiącą słuchać i udzielać cennych rad. Pozostaje w naszej pamięci jako wzór człowieka bardzo rzetelnego, szlachetnego, oddanego naszemu środowisku. Wraz z odejściem prof. Zygmunta Kudźmy środowisko naukowe hydraulików w Polsce poniosło olbrzymią stratę.

Wspominał
dr hab. inż. Michał Stosiak, prof. nadzw. PWr

Reklama w HiP 1-6/2017

© 2015 Hydraulika i Pneumatyka, design: wosiak.pl