Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Eksploatacja uszczelnień polimerowych w niskich temperaturach. Wskazano na znaczenie właściwego doboru uszczelnień elastomerowych do pracy w niskich temperaturach roboczych. Przedstawiono stanowisko m.in. do badań uszczelnień plastomerowych z elastomerem silikonowym i sprężynką stalową. Opisano rodzaj planowanych badań z uwzględnieniem pomiaru sił tarcia uszczelnień oraz ciągłego pomiaru siły nacisku uszczelnienia na powierzchnię tłoczyska.

Układ napędowy pojazdu bezzałogowego. Wskazano na znaczenie robotów stosowanych przez wojsko do prac w trudnych warunkach terenowych. Podkreślono zalety tych urządzeń i konieczną ich mobilność. Opisano opracowaną konstrukcję robota wsparcia z napędem hydrostatycznym. Przedstawiono wyniki badań robota, dotyczące jazdy po rożnych podłożach.

Exploitation of polymeric seals at low temperatures. It has been pointed out the importance of proper selection of elastomeric seals for operating at low temperatures. Test stand for examination of plastomer seals with elastomer silicone and steel spring has been presented. The schedule of the planned studies including the measurement of seals friction, as well as the continuous measurement of sealing pressure on the surface of the piston rod.

Drive system of remote controlled vehicle. Robots used by the military dedicated to travel and work in rough terrain are very important. They have many advantages and must characterize high mobility level. Support robot with hydrostatic drive has been developed. In the paper has been presented selected research results from driving on different surfaces.

Ausnutzung von polymeren Dichtungen bei niedrigen Temperaturen. Es wurde die Wichtigkeit der richtigen Auswahl von Elastomer-Dichtungen für niedrige Betriebstemperaturen aufgewiesen. Der Prüfstand für Testen von Plastomer-Dichtungen mit Silikon-Elastomer und Stahlfeder wurde dargestellt. Die Art der geplanten Studien einschließlich der Reibungsmessung von Dichtungen, sowie die kontinuierliche Messung der Kraft auf die Dichtfläche der Kolbenstange wurden beschrieben.

Antriebssystem des unbemannte Fahrzeuges. Die Bedeutung der Roboter, die vom Militär verwendet werden, um in schwierigem Gelände zu arbeiten, wurden aufgewiesen. Die Vorteile dieser Geräte und die notwendige Mobilität wurde unterstrichen. Die Konstruktion des Unterstützungsroboters mit hydrostatischen Antrieb wurde beschrieben. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit von dem Fahren auf unterschiedlichen Oberflächen wurden dargestellt.

Reklama w HiP 1-6/2017

© 2015 Hydraulika i Pneumatyka, design: wosiak.pl